top of page
  • Writer's pictureMBF

R10-MILJOEN VIR RALEBENYA EN KIE?

Tydens die publieke vergadering gehou in Frankfort op Donderdagaand 13 Oktober, het dit aan die lig gekom dat Mafube Plaaslike Munisipaliteit (MPM), in hul 2022/23 Finale Begroting, voorsiening daarvoor maak om meer as R10-miljoen aan salarisse uit te betaal vir die 5 lede van sy topbestuur.

Volgens die begroting wat besigtig kan word is op MPM se webblad, sal die volgende totale vergoedingspakette as volg uitbetaal word tydens die huidige finansiële jaar: - Munisipale Bestuurder (Mnr. J.R. Ralebenya): R 3 454 208.00 - Hoof Finansiele Beampte (Mnr. A Mgcina): R 2 825 405.00 - Direkteur, Beplanning en Infrastruktuur (Mev. N Radebe): R 1 412 704.00 - Direkteur, Korporatiewe Dienste (Mnr. I. Ngozo): R 1 412 704.00 - Direkteur, Gemeenskapsdienste (Mev. Z.E. Mofokeng ): R 1 114 144.00 Die totaal vir 2022/23 boekjaar is dus: R10 219 168.00

Hierdie bedrae is ontken deur mnr. Ralebenya, MPM se munisipale bestuurder, maar was duidelik geskok deur die onthulling en het gestotter om dit te probeer verduidelik. Die vergadering was glad nie beïndruk met sy poging nie. Gelukkig vir hom het die burgemeester vinnig opgestaan met ‘n belofte om die saak te ondersoek.

Mnr. Mkaza, hoof van die provinsiale intervensiespan het geen kommentaar gelewer nie. Dit is die verantwoordelikheid van die provinsie om ingevolge die Hooggeregshofbevel wat deur MBF verkry is, ‘n munisipale finansiële herstelplan te implimenteer. Dus is dit verbysterend dat die begroting van Mafube nie sorgvuldig deur die intervensiespan nagegaan is nie. Hierdie tipe vergrype moet behoort voorkom te word. Die begroting is vroeër vanjaar deur die munisipale raad goedgekeur. Die vraag ontstaan hoekom dit nie bevraagteken is nie.

Salarisse en byvoordele van munisipale bestuurders en bestuurders wat aan hom/haar rapporteer, word beperk deur regulasies van die Departement van samewerkende Regering en Tradisionele Sake (CoGTA). In die geval van ‘n kategorie 2 munisipaliteit soos Mafube is die boonste perk vasgestel op R1 267 066.00 per jaar vir ‘n munisipale bestuurder met ‘n relevante kwalifikasie, meer as 10 jaar ondervinding, en met uitstaande bevoegdheid in sy/haar pos. Mnr. Ralebenya is vir net bietjie meer as 1 jaar in die posisie by MPM en sy bevoegdheid is betwyfelbaar. Hy beoog om homself amper 3 keer meer te betaal as waarop hy geregtig is. Die perk vir ander senior amptenare is R1 040 327.00 per jaar wat ook aansienlik in die begroting oorskry word. Dit is baie duidelik dat die amptenary nie die realiteite van ‘n bankrot munisipaliteit besef nie en nie vertrou kan word om in beheer van publieke fondse te staan nie. Die finansiële state van Mafube is steeds nie deur Mnr Ralebeya beskikbaar gestel nie, selfs al word dit deur die wet vereis en is dit op verskeie geleenthede aangevra.

MPM se huidige reeks publieke vergaderings word gehou met die doelwit om inwoners, besigheidseienaars en belastingbetalers te probeer oortuig dat alles nou vlot verloop by MPM, en dat hulle nou met vertroue hulle diensgelde en eiendomsbelasting aan die munisipaliteit kan oorbetaal. Dit is baie duidelik dat selfverryking en wanbestuur, ten spyte van die verpligte provinsiale ingryping steeds voortgaan by MPM en dat dit slegs gestuit kan word deur burgerlike aksies en wetlike optrede.

MBF doen ‘n beroep op die gemeenskap om by ons aan te sluit. Besoek gerus MBF by Kerkstraat 18A, Frankfort. Jy kan ook 'n e-pos stuur na info@mafubebf.org of 'n WhatsApps na 079 145 4295. Besoek ons webwerf by www.mafubebf.org

1 view0 comments

Comments


bottom of page