top of page
  • Writer's pictureMBF

R26 – Wat het verkeerd gegaan?

Mafube Business Forum (MBF) is verheug dat die gemeenskaplike protesaksie geslaag het en gelei het tot 'n onderneming deur die provinsiale regering, dat regstellende stappe onmiddellik sal wees, en 'n betroubare kontrakteur is vir die voltooiing van die R26-padprojek aangestel.


Om soortgelyke ineenstortings van gekontrakteerde provinsiale projekte in die toekoms te vermy, is dit die mening van MBF dat die redes wat tot die staking van die projek gelei het, ondersoek moet word en 'n verslag openbaar gemaak moet word. Waar nalatigheid, korrupte dade of kwaadwilligheid duidelik is, moet vervolging van die betrokkenes ingestel word. Die verwoestende ekonomiese effek wat veroorsaak word deur die gebrek aan behoorlike regeringstoesig kan nie ontken word nie, maar is minder sigbaar as die skade wat aangerig is aan motorvoertuie wat die roete probeer gebruik. Dit is 'n wonder dat geen sterftes of ernstige beserings plaasgevind het nie.

Besoek gerus die MBF kantoor te Kerkstraat 18A in Frankfort wanneer ons weer op 3 Januarie oopmaak. U kan ook 'n e-pos stuur na info@mafubebf.org of ‘n WhatsApps na 079 145 4295.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page