top of page
  • Writer's pictureMBF

6 Jan '22: Reën Hoogtepunte


Foto: M van Biljon

• SAWD het die waarskynlikheid van donderbuie vir die hele VORS voorspel. • Twee sluise word steeds by Grootdraaidam oopgemaak weens voortgesette aansienlike invloei van ongeveer 375.3 m³/s in die dam. Die vrystelling van 281,8 m³/s vanaf Grootdraaidam dra hoofsaaklik by tot die meeste van die invloei na Vaaldam. • Vaaldamvlak is ongeveer 108.6 % vol en dalende. • Vyf (5) sluise sal oop bly by Vaaldam om voort te gaan om die watervlak te verlaag. • Bloemhofdam is op 106.6 % vol en die vlak is besig om te daal. Uitvloei sal op 1200 m³/s (06 Januarie 2022) gehandhaaf word om die damvlak verder te verminder. • Gariepdam staan op 107.3 % en neem af. Vorige dag se gemiddelde invloei was 516 m³/s, maar was 493 m³/s vandag (06 Januarie 2022) om 07H00 en die damvlak neem steeds af. • Vanderkloofdam staan op 108 % en neem af; uitvloei was 1205 m³/s wat bestaan het uit beide oorstorting en vrystellings vir kragopwekking deur die turbines. • Ten spyte van beide Gariep- en Vanderkloofdamme wat vol is en oorloop, het beide damme steeds baie vloedabsorpsie/retensievermoë om hoë invloeie tot 'n aansienlik laer uitvloei te verminder. • BELANGRIKE NOTA: Beide Gariep- en Vanderkloofdam moet toegelaat word om vrylik oor die oorloop te loop tydens vloede. Sluise moet slegs oop wees onder buitengewone omstandighede, soos wanneer die damme dreigende breek in die gesig staar as gevolg van strukturele kwesbaarhede of wanneer voorspellings toon dat damvlakke beslis sal styg tot of verder as die Nie-Oorloop Kruin (NOK), dit wil sê, die top van die wal. • Vlakke langs die Rietrivier, stroomop van die samevloeiing met Modderrivier en stroomaf van Kalkfonteindam, is laag; vandaar is die bydrae van die Rietrivier tot die Benede-Vaalrivier klein en so ook dié van die Hartsrivier. • Vloeivlakke langs die hoofstam van die Benede-Vaal is medium (871 m³/s by Schmidsdrift) en neem toe in reaksie op verhoogde uitvloei vanaf Bloemhofdam. • Vloei langs die Caledon- en Oranjerivier wat die invloei na die Gariepdam vorm, het afgeneem om aansienlik laer te word as uitvloei; dus neem die damvlak steeds af. • Die watervlakke langs die hele Oranjerivier stroomaf van Vanderkloofdam bly medium hoog maar het 'n hoogtepunt bereik en neem tans af by Katlani, Prieska, Upington, Neusberg en Blouputs maar styg steeds verder stroomaf by Sendelingsdrif. • Waarskuwings wat gerig is op stroomaf gemeenskappe wat blootgestel is aan of waarskynlik geraak sal word deur riviervloeiveranderinge as gevolg van damwatervrystellings vir vloedbeheer en hul waarskynlike impakte (vlakke wat waarskynlik bereik sal word), word betyds deur damoperateurs uitgereik wanneer sulke vrystellings geskeduleer is. Vir meer inligting, sien: http://www.dws.gov.za/Hydrology/ Jacques Jansen van Vuuren (Voorsitter – Vaaldam Reservoir Forum)

Besoek gerus die MBF kantoor te Kerkstraat 18A in Frankfort. U kan ook 'n e-pos stuur na info@mafubebf.org of ‘n WhatsApps na 079 145 4295.

0 views0 comments

Comments


bottom of page