top of page
  • Writer's pictureMBF

SAMRK/SAHRC : Mafube's intervention team incomplete

Updated: May 13

[Afr] MPM het in Maart 2024 voor die SA Menseregtekommissie verskyn - Adv Lepeheane, verklaar onder eed dat Munisipale Finansiele Herstelplan aanvaar en aangeneem is. [Daar is egter foute en onakkurate feite uitgewys, maar dis geignoreer.]


Die 'Administrateur', Mnr Mkasa, (en een dame), is die enige lid van die ingrypingspan wat tans nog by MPM teenwoordig is. [Mr. Mkasa is meestal afwesig as gevolg van gesondheidsredes.]


[Eng] MLM appeared before the SA Human Rights Commission in March 2024 - Adv Lepeheane, stated under oath that the Municipal Financial Recovery Plan was accepted and adopted. [However, mistakes and inaccurate facts were pointed out, but they were ignored.] The 'Administrator', Mr Mkasa, (and one lady), is the only member of the intervention team currently still present at MPM. [Mr. Mkasa is mostly absent due to health reasons.]

11 views0 comments

Commentaires


bottom of page