top of page
  • Writer's pictureMBF

SAMRK/SAHRC : Munisipale Bestuurder sê water en riool net 'gesabotteer' in Mafube

Updated: May 13

[Afr] MPM het in Maart 2024 voor die SA Menseregtekommissie verskyn - Adv Lepeheane, verklaar onder eed dat water en riool nie 'n probleem is nie, slegs wanneer dit gesabotteer word. Hyt het selfs sy eie stel waterskoene in sy kar om na probleme te kyk.


[Eng] MPM appeared before the SA Human Rights Commission in March 2024 - Adv Lepeheane, declared under oath that water and sewage are not a problem, only when they are sabotaged. Hyt even has his own set of water shoes in his car to check for problems.11 views0 comments

Comments


bottom of page