top of page
  • Writer's pictureMBF

Sensus 2022 oor 20 dae!


Gedurende Desember verlede jaar het Statistieke SA aangekondig dat “Sensusaand” op 2 Februarie 2022 sal plaasvind. Alhoewel die insameling van data reeds aan die gang is, sal die data aangepas word om inligting te weerspieël soos dit op daardie datum staan. Dit sal die vierde bevolkingstelling sedert 1994 wees; die laaste was in 2011 gedoen. 'n Sensus word tipies elke 5 jaar gedoen, maar weens 'n gebrek aan kapasiteit en die gevolge van COVID-19, is 'n besluit geneem om die proses tot bogenoemde datum uit te stel. . Hoekom is dit belangrik om 'n bevolkingsensus te doen? Die belangrikste aspek in enige samelewing is mensekapitaal. Sensus is belangrik omdat hierdie proses help om 'n numeriese profiel van Suid-Afrika saam te stel. Dit lei weer tot besluitneming op alle vlakke in beide die regering en die private sektor. 'n Bevolkingsensus is 'n totale telling van die land se bevolking, waar demografiese, sosiale en ekonomiese inligting, sowel as inligting oor die behuisingsomstandighede van die mense wat in Suid-Afrika woon, versamel word. Hierdie inligting kan byvoorbeeld deur die landboubedryf vir sakebeplanningsdoeleindes aangewend word – as jy die aantal en verspreiding van jou verbruikers ken, sal jy weet hoe om te beplan vir die verspreiding van jou produk. Watter soort inligting sal tydens die sensus ingesamel word? Die kort antwoord is dat inligting oor wie jy is en jou lewensomstandighede ingesamel sal word. Inligting sal ingesamel word om die aantal mense wat in SA woon te bepaal; wie ons is in terme van ouderdom, geslag, opvoeding, beroep, ekonomiese aktiwiteit en ander belangrike eienskappe. Inligting oor waar ons woon ten opsigte van behuising, toegang tot water en die beskikbaarheid van noodsaaklike geriewe sal ook ingesamel word. Watter waarborg het ek dat my inligting vertroulik gehou sal word? Volgens die Statistiekwet van 1999 moet die Statistikus-Generaal verseker dat 'n sensus op 'n gereelde basis plaasvind. Die Wet waarborg egter ook streng vertroulikheid van alle inligting wat vir statistiese doeleindes ingesamel word. Die Wet sê dat die resultate van die samestelling en ontleding van die statistiese inligting wat ingevolge hierdie Wet ingesamel is, mag nie gepubliseer of versprei word op 'n wyse wat waarskynlik die identifikasie van 'n spesifieke individu, besigheid of ander organisasie moontlik sal maak nie. Alle Stats SA-werknemers is wetlik verplig om, deur 'n Eed van Vertroulikheid te onderteken, nooit enige inligting bekend te maak wat in die loop van hul pligte ingesamel is nie. Hierdie eed geld steeds, selfs nadat hulle diens by Stats SA gestaak het. Terwyl Stats SA die respondente se volle name vra en die fisiese adresse van die wonings aanteken, word dit slegs vir gehaltekontroledoeleindes gedoen. Hierdie inligting word nooit uitgegee nie, selfs nie aan ander regeringsinstansies nie. Jy word verder beskerm deur die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting en die Grondwet. Werknemers wat nie die Wet op Statistiek nakom nie, kan 'n boete van R10 000 en/of ses maande gevangenisstraf opgelê word. Kan die Sensus-opname aanlyn gedoen word? Inderdaad. Drie metodes sal gebruik word om sensusdata in te samel, naamlik; Onderhoud van aangesig tot aangesig – Rekenaarondersteunde Persoonlike Onderhoud (CAPI), Aanlyn – Rekenaarondersteunde Webonderhoud (CAWI) en Telefonies – Rekenaarondersteunde Telefoniese Onderhoud (CATI). Respondente kan aanlyn registreer en die metode kies wat hulle verkies om die sensusvraelys te voltooi. Registrasie vir huishoudings/instellings is nou oop op https://getcounted.statssa.gov.za Omdat opgedateerde sensusinligting ook van groot waarde vir plaaslike ondernemings is, moedig Mafube Besigheidsforum (MBF) respondente aan om hul huishoudings/instansies te registreer. Vir verdere hulp met registrasie kan respondente die Stats SA-inbelsentrum kontak by 0800 110 248. Die registrasieplatform is datavry, so jy sal nie gehef word vir toegang tot die registrasieplatform nie.

Vir bystand is inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers welkom om ons kantore by Kerkstraat 18A te besoek gedurende ons besigheidsure, op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of kontak Marina op WhatsApp. stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org

14 views0 comments

Comments


bottom of page