top of page
  • Writer's pictureMBF

Sluit aan by MBF – deel in ons sukses.

Updated: Feb 15, 2022

Alhoewel Mafube Besigheidsforum (MBF) eers onlangs gestig is, spreek ons rekord van suksesse waarvoor ons al reeds landswye erkenning geniet, en dien ons as ‘n model vir ander dorpe en gemeenskappe wat onder soortgelyke druk gaan. Dit is baie duidelik dat die toekoms van ons dorpe nie afhang van politici en gesentraliseerde besluitneming nie, maar eerder deur deelname van gemeenskappe en betrokkenheid by organisasies wat omsien en optree op ‘n plaaslike vlak. Ons glo dat MBF voordele bied aan die groter gemeenskap, maar veral aan besighede binne die Mafube gebied tydens die heropbou periode na die COVID-19 inperking wat ons nou betreë. Besigheidseienaars, -bestuurders en entrepreneurs word dus uitgenooi om by MBF aan te sluit en om in ons sukses te deel.

Wat lidmaatskap vir jou en jou besigheid kan beteken:

o Vrugbare kontak met sakelui in die georganiseerde sakewêreld word aan lede van MBF gebied.

o Bly op hoogte van nuwe neigings en ontwikkeling.

o Lede kan by MBF aanklop vir inligting en voorligting, of vir kontak met ander organisasies en instansies.

o Noue skakeling met die landbou- en verwante sektore.

o Lede geniet gratis publisiteit en toegang tot nuwe klandisie deur verhoogde bewustheid.

o Toegang to regshulp en toepaslike wetgewing

o Georganiseerde optrede dra meer gewig as die stem van die enkeling. MBF is die kanaal waardeur elke sakeman en sake onderneming van georganiseerde optrede gebruik kan maak tot sy eie voordeel en tot voordeel van die sakelewe in die algemeen.

o MBF het noue skakeling met regerings departemente op elke vlak en word erken as verteenwoordigend van die plaaslike sake gemeenskap. U kan dus help om belangrike besluite in belang van die gemeenskap te neem.

o Integrasie in die gemeenskap – veral vir nuwe ondernemings.

o MBF reël funksies sodat lede en hul gades op sosiale vlak met medelede kan verkeer.

o MBF lede sal lidmaatskapsertifikate en vensterplakkers ontvang as identifikasie en status van hul lidmaatskap.

MBF maak aanspraak op die lojalitiet van sy lede, want hy is sy bestaan en voortbestaan aan hulle te danke. Die voordele wat lidmaatskap vir sakelui inhou blyk uit die groot trefwydte van MBF se aktiwiteite en die wyse waarop dit die belange van sakelui op alle terreine van die samelewing verteenwoordig. Die waarde wat dit vir ‘n lid het, hang af van die ondersteuning wat hy aan die besigheidsforum gee en hoe aktief hy self van die dienste gebruik maak.

Sluit nou by MBF aan deur ‘n WhatsApp te stuur aan Marlize Boshoff op 082 870 1344 of ‘n e-pos te stuur na marlize@africapaintsgroup.co.za


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page