top of page
  • Writer's pictureMBF

Te veel foute

Vir bykans 5 jaar het Mafube Plaaslike Munisipaliteit (Mafube) nie rekeninge aan inwoners en besighede van die Mafube-omgewing gestuur nie. Vanaf Mei 2021 het inwoners weer rekeninge begin ontvang. Die bedrae vertoon as verskuldig op rekeninge is skrikwekkend, en by nadere inspeksie nie akkuraat nie. Verskeie inwoners het Mafube Besigheidsforum (MBF) genader om hul by te staan met die proses om dispuutvorms in te vul en by Mafube se kantore in te handig, om die foute op hul rekeninge uit te lig. In omtrent ses weke het MBF hulp verleen met die indiening van sowat 300 dispute. Hier is 'n algemene lys van foute wat uitgewys is deur die inwoners:

- Vullis verwyderingsfooie is gehef, terwyl vullis verwyderingdienste vir omtrent 30 maande (twee en 'n half jaar) nie gelewer was nie. Vir party residensiële eiendomme is ‘n dubbele fooi, nl. ‘n ekstra besigheidsfooi ook gehef. - Waterfooie is selfs gehef vir die tydperke nadat voorafbetaalde watermeters geinstalleer is; - Waterfooie is gehef vir eiendomme wat slegs van boorgate gebruik maak. Dit terwyl die stopkraan op die eiedomme toegedraai is; - Waardasies van eiendomme is verhoog, sonder dat 'n waardeerder die eiendomme besoek het en waar besware ingedien was, is daar geen reaksie vanaf Mafube ontvang nie. Dit beinvloed natuurlik die belasting hefbaar; - Rekeninge vir een eiendom is aan twee verskillende inwoners gestuur: Die huidige eienaar en die vorige eienaar van die eiendom; - Betalings wat gemaak is, reflekteer nie op die rekeninge nie; - Met al die foute wat ingesluip het oor die tydperk wat daar nie rekeninge uitgestuur was nie, is die inwoners ook belas met rente op onnodige fooie gehef; - Sekere plase se name is nie beskikbaar op die rekeninge nie.

Al beskrywing vir die plaas is bv “Mafube 000004”. Op navraag, kan Mafube nie die werklike plaasnaam verskaf nie. Hierdie inligting is wel beskikbaar op die waardasierol, en moes ingevoer gewees het toe die rekening op Mafube se stelsel geskep is.

Om die korrekte bedrag betaalbaar te bereken, berus die onus nou op elke inwoner om deur 'n 3-jaar staat van hul rekening te werk. Die rekonsiliasie moet dan met die munisipale bestuurder bespreek word vir sy goedkeuring om die onnodige fooie af te skryf of reg te stel. Dit is duidelik dat die inwoners van Mafube graag hul rekeninge wil vereffen, maar wel die akkurate bedrag vereis. MBF is erg besorg daaroor dat geen terugvoering aan inwoners of besighede gegee word nie, en dat die munisipaliteit hulle nie steur aan wetgewing in hierdie verband nie. Daar is dispute wat al ouer as 'n jaar is, maar steeds het sekere inwoners nog geen respons daaroor vanaf Mafube gekry nie.

Mafube se onvermoë om fakturering korrek toe te pas saai onnodige paniek onder die publiek, waaronder brose pensionarisse.

MBF nooi Mafube-inwoners, -sakelui en –belastingbetalers uit om met ons te skakel. Besoek ons kantore in Kerkstraat 18A gedurende ons werksure, Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e –pos na info@mafubebf.org


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page