top of page
  • Writer's pictureMBF

Veiligheidsvergadering


Boereverenigings en MBF het 'n bygewoon by VKB Handelstak in Frankfort om te gesels oor misdaad en misdaadvoorkoming in die landelike gebiede van Mafube. Die vergadering was besonder goed bygewoon en talle dringende kwessies en oplossings daarvoor was bespreek

Kaptein Prinsloo van die polisie se landelike veiligheidsafdeling van Fezeli Dabi distrik het die vergadering toegespreek.

#mbf #mafube #mafubebusinessforum #frankfort #SAP #veiligheid #plaasveiligheid #noordvrystaat #VKB

Mafube Business Forum VKB Landbou Mafube Business Forum VKB Landbou

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page