top of page
  • Writer's pictureMBF

Voorafbetaalde watermeters – MBF wil graag van inwoners hoor

MBF wag steeds vir antwoorde op die vrae wat aan die waarnemende munisipale bestuurder, Mnr. Kadimo Masekoane gestuur was, nadat talle inwoners ons genader het in verband met die vreemde “Happy Letter” wat hulle op aandrang van die munisipaliteit moes teken.

MBF is besorgd daaroor dat die munisipaliteit oënskoulik die verantwoordelikheid vir die watermeters wil oordra na inwoners en hulle dreig met massiewe boetes en selfs kriminele klagtes indien die meters beskadig word, ongeag of dit binne of buite die erf geïnstalleer word. Die brief waarmeë inwoners gekonfronteer word, verwys spesifiek na ‘n munisipale bywet wat blykbaar bestaan in hierdie opsig, maar tot op hede kon MBF geen bewyse opspoor dat so ‘n bywet ooit gepromulgeer was nie - nóg Mnr. Masekoane, nóg die Administrateur Mnr. Moremi, het gereageer op hierdie vraag wat herhaaldelik aan hulle gestel was. Daar bestaan ook ernstige twyfel of die munisipale tariefbeleid aangepas was om voorsiening te maak vir voorafbetaalde watermeters – ook geen bevestiging kon vanaf die munisipaliteit in hierdie verband verkry word nie.

MBF verneem ook van inwoners waar voorafbetaalde watermeters sonder kennisgewing by hulle huise geïnstalleer was, dat daar totale verwarring heers oor hoe en waar hulle veronderstel is om vir water aan te koop, omdat daar geen kommunikasie vanaf die munisipaliteit in hierdie verband was nie. Om by te dra tot die frustrasie onder Frankfort inwoners, word onderbrekings van die watertoevoer amper daagliks ervaar en is dit duidelik dat Mafube nie die beskikbaarheid en kwaliteit van water kan waarborg nie, maar deur voorafbetaalde watermeters, inwoner wil verplig om vooruit daarvoor te betaal.

Wat was u ondervinding in hierdie verband?

MBF sal graag wou hoor hoe inwoners die proses random die installering van voorafbetaalde watermeters ervaar het - hetsy positief of negatief. Laat ons gerus weet deur ons kantoor te besoek te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak Sandra per WhatsApp by 079 145 4295. Besoek ook ons Facebookblad of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org Neem kennis dat ons kantoor sal sluit op Woensdag 23 November en weer sal oopmaak op Maandag 4 Januarie, maar dat u ons steeds kan kontak per e-pos of ‘n boodskap te stuur na die WhatsApp nommer.

Graag wil ek namens MBF, u hiermee ‘n Geseënde Kersfees en ‘n Voorspoedige Nuwejaar toewens.

Jannie Schabort Voorsitter


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page