top of page
  • Writer's pictureMBF

Voorafbetaalde watermeters – ons standpunt.

Soos MBF in ons mediaverklaring in die Frankfort Herald van 14 Oktober gewaarsku het, is Mafube Plaaslike Munisipaliteit steeds van plan om voort te gaan met hulle voorafbetaalde watermeterprojek in Frankfort. Mafube Besigheidsforum (MBF) is wel bewus van die probleme wat die munisipaliteit in die gesig staar en is van voorneme om op 'n positiewe manier by te dra.Ons korrespondeer gereeld met Mnr. Kadimo Masekoane, Munisipale Bestuurder (waarnemend), om ons ernstige bedenkinge in verband met die projek aan die munisipaliteit oor te dra. In sy antwoord op MBF se onlangse brief, het Mnr. Masekoane ‘n reeks verduidelikings gegee op ons vrae, maar ons bly besorg daaroor dat die primêre oorsake van watervoorsieningprobleme in ons dorpe nie aangespreek word nie. MBF is van mening dat dit nie sinvol is om hierdie projek te prioritiseer onder omstandighede waar die voorsiening en kwaliteit van water nie gewaarborg kan word nie; grotendeels as gevolg van Mafube se onvermoë om infrastruktuur doeltreffend te bedryf en te onderhou. 'n Mens sou verwag dat die owerhede éérs die gebrekkige infrastruktuur sou aanpak, herstel en operasionele sisteme vestig; nie net om ‘n beter diens te lewer en verliese te beperk nie, maar ook om vertroue by die verbruiker/kliënt en die hele gemeenskap te hervestig. In hierdie opsig hoef niemand herinner te word aan die gereelde onderbrekings van watervoorsiening wat gedurende die afgelope paar dae deur inwoners ervaar was nie; wat hoofsaaklik te wyte was aan swak operasionele standaarde en 'n gebrek aan behoorlike instandhouding. Om te verwag dat 'n individu of besigheid vooraf moet betaal as dit nie duidelik is of daar kwaliteit water beskikbaar sal wees nie, is onregverdig en laat die verbruiker/kliënt sonder enige werklike remedies. Die alombekende huidige toestand en die agteruitgang van die infrastruktuur moet sekerlik deur Mafube in ag geneem word. Om ongeag en wetende voort te gaan met hierdie projek onder die heersende omstandighede, is nie net immoreel nie, maar kan ook regsgevolge hê, soortgelyk aan wanneer inwoners en besighede deur 'n owerheid vir vullisverwydering aangeslaan word, waar hierdie diens nie gelewer word nie. Dit bly ons siening dat wye konsultasies as voorvereiste eers met die hele gemeenskap moet plaasvind (nie net met die inwoners van Frankfort nie); voordat enige verdere oorweging aan hierdie projek gegee word. Ons bekommernisse hou dus verband met die primêre bron van die probleem wat volgens ons eers aangespreek moet word. Ons is ook besorg daaroor dat die indruk geskep kan word dat dit slegs 'n spesifieke doelwit van Mafube is om inkomste in sekere gebiede in te vorder, terwyl daarenteen min gedoen word om water te voorsien in gebiede waar mense al lank daarsonder moes klaarkom. Ondersteun MBF in hierdie saak deur by ons aan te sluit. Besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak Sandra per WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page