top of page
  • Writer's pictureMBF

VRAAG 11

Updated: Nov 7, 2022

[REEKS ONBEANTWOORDE VRAE UIT OPBENBARE VERGADERING VAN MPM]


[Aan Mnr Mkaza]

Ons het u 30 Augustus, die laaste keer gesien. Dit was in die Premier se kantoor tydens 'n vergadering wat op u versoek gereel was. Dit is genotuleer dat weeklikse vergaderings tussen MBF en die intervensiespan gehou sou word. U het nooit reageer op versoeke om u beskikbare datums aan ons deur te gee nie.

Hoekom het u sedertdien nie met ons gekommunikeer nie? Daar was immers ooreengekom om weeklikse vergaderings te hou om enige kwessies uit te sorteer?3 views0 comments

Comments


bottom of page