top of page
  • Writer's pictureMBF

WIE IS JOU WYKSRAADSLID EN WIE DIEN OP DIE WYKSKOMITEE?

Dit is jammer baie munisipaliteite, die belangrike wykskomiteestelsel verwaarloos en grootliks wanfunksioneel is. Ongelkkig is dit in Mafube ook die geval. Dit blyk asof gevalle asof wykskomitees niks meer as uitbreidings van politieke partye geword nie; en maklik aan manipulasie onderwerp word. Die funksies van wykskomitees soos beoog in plaaslike regeringswetgewing word nie ernstig deur die gemeenskap of deur die munisipale rade opgeneem nie. Binne Mafube blyk dit dat wykskomitees óf in die geheim funksioneer óf glad nie bestaan nie.Dit is die mening van Mafube besigheidsforum (MBF) dat ons munisipaliteit die proses van besluitneming moet oopmaak en innoverende plaaslike platforms moet insluit om deelname van alle belanghebbendes te fasiliteer. Wykskomitees moet toeganklik wees vir die gemeenskap en moet verseker dat alle rolspelers hulle kan vereenselwig met die proses en die kwessies wat ter sprake is, en in staat is om hul insette in die prosesse van die komitee te lewer.

Wyksraadslede en hul komitees moet die beginsel van deursigtigheid aanvaar om openheid, opregtheid en eerlikheid onder al die rolspelers in 'n deelnemende proses te bevorder en vertroue en respek vir die integriteit van elke rolspeler te bevorder, en 'n verbintenis deur almal tot die oorheersende doelwitte van die proses in belang van die gemeenskaplike belang.

Die besluit waardeur openbare beleide die belange van die samelewing bevorder, moet uiteindelik deur die mense self geneem word. Wyksraadslede moet verantwoordelik gehou word vir die funksionering van hul onderskeie wykskomitees.

(Bron: Riglyne vir die Stigting en Werking van Munisipale Wykskomitees - Kennisgewing 26799, Staatskoerant van 24 Junie 2005)

Besoek ons kantore by Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook.

0 views0 comments

Comments


bottom of page